Wil jij een maatschappelijke activiteit organiseren in De Stadskeuken?

We bieden ruimte voor vergaderingen, workshops, kookactiviteiten en bijeenkomsten die bijdragen aan onze missie. Initiatieven die draagkrachtig zijn, betalen hiervoor een gebruiksvergoeding conform een maatschappelijk tarief. Voor kleine en minder draagkrachtige initiatieven vragen wij een wederkerige bijdrage in de vorm van beheertaken.

Neem gerust contact met ons op, dan kunnen wij samen kijken wat het beste bij je past en wie jou daarbij kan helpen!

Startende en kleine ondernemers

Wij bieden de keuze om de ruimte te gebruiken in ruil voor ‘wederkerigheid’ ipv huur in euro’s. Dat betekent dat je dan iets terug doet waar wij mee geholpen zijn, zoals beheertaken. Op deze manier kun je risicovrij je eigen activiteiten opbouwen. Als je een activiteit vaker of structureel aanbiedt, dan kan de belangstelling langzaam groeien en daarmee ook je onderneming. Je kan daarna altijd nog kiezen voor euro’s of opnieuw beginnen in een ruimte van jou zelf. Wij bieden ruimtes die geschikt zijn voor o.a. koken, ontmoeting, creatieve en culturele activiteiten, bijeenkomsten, trainingen, en vergaderingen.

We werken het liefst met ondernemers die met hun activiteiten hun leefomgeving wat mooier of fijner maken en die het met ons eens zijn dat SAMEN-redzaam de nieuwe norm is.

Social return

Wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk en we ontvangen geen structurele subsidie voor de exploitatiekosten. Onze maatschappelijke tarieven zijn kostendekkend. De activiteiten die wij zelf organiseren en/of gratis faciliteren kosten ons geld. Dit financieren wij door ook zakelijk gebruik van onze ruimten aan te bieden. Wie bij ons het gebruik afneemt tegen zakelijke tarieven ondersteunt ons zodat wij deze maatschappelijke activiteiten en initiatieven gratis kunnen faciliteren. 50% van de zakelijke gebruikskosten zijn Social Return.

In De Stadskeuken werken wij met vrijwilligers die binnen en vanuit De Stadskeuken bouwen aan hun initiatief, onderneming, ontwikkeling en/of hun zelfvertrouwen. Je kunt daaraan bijdragen wanneer je gebruik maakt van ons aanbod m.b.t. maaltijden en inzet beheer.
Onze vrijwilligers ontvangen hiervoor van ons een vrijwilligersvergoeding.

gebruiksreglement versie september 2019