cover photo, Afbeelding kan het volgende bevatten: bloem, lucht, plant, natuur en buiten, de tekst 'de Stads Keuken, .nl'

De bijen hebben het moeilijk en samen kunnen wij ze een beetje helpen. Wij doen dit het beste door de leefomgeving van de bij te verbeteren. Wat ze nodig hebben is goed voedsel en schuilplaatsen. Met dit initiatief willen wij werken aan meer bewustwording en draagvlak in de maatschappij. Daarnaast gaan we bloemrijke plekken creƫren voor de bijen en delen we zakjes bijenmengsel uit zodat de bij overal in de stad voedsel kan vinden.

Bloemzaadjes verspreiden

Geen fotobeschrijving beschikbaar.Geen fotobeschrijving beschikbaar. Afbeelding kan het volgende bevatten: plant, bloem, buiten en natuur

Vrijwilligers in De Stadskeuken hebben meer dan duizend bloemzaadzakjes gemaakt. Ze zijn gevuld met ongeveer 4 gram bijenbloemmengsel en een hoop liefde. Iedereen die een donatie achterlaat voor de bijenoase krijgt als bedankje een zakje bloemzaadjes kado. Verschillende initiatieven en organisaties in de stad delen deze zakjes uit. Door het uitdelen van deze zakjes hopen we de liefde voor de bijen en de wilde bloemen weer terug te brengen in de stad. Hoe meer mensen zaaien, hoe meer de stad zal bloeien. Het leuke bijtje is trouwens speciaal voor ons ontworpen door Bert van Gorkum.

Bijdragen?

  • Bij de uitdeelpunten kun je donatie doen en een bloemzaadzakje meenemen voor jouw eigen bijtjes en zaaien maar!
  • Vraag een thuismaak pakketje om thuis bloemzaadzakjes te maken
  • Jouw initiatief kan ook een donatiepunt worden en dan krijg je van een doos vol bloemrijke zakjes. Aanmelden: mirjam@destadskeuken.nl

Waar kun je de zakjes vinden?

Wegens Corona kun je de zakjes momenteel alleen vinden bij Bakkerij Tom van Otterloo: Steenstraat 81, Graaf Lodewijkstraat 2. http://www.bakkerijtomvanotterloo.nl/

Daarnaast kun je op verzoek ook zakjes bestellen via:

Bijenoases

Afbeelding kan het volgende bevatten: boom, gras, plant, lucht, buiten en natuur Afbeelding kan het volgende bevatten: plant, bloem, gras, lucht, buiten en natuurAfbeelding kan het volgende bevatten: plant, bloem, gras, buiten en natuurAfbeelding kan het volgende bevatten: plant, bloem, natuur en buiten

Er zijn heel veel verschillende soorten bijen, hommels en vlinders die op plekken in meer of mindere mate voorkomen. Zij hebben allemaal hun eigen voorkeuren als het gaat om voedsel en huisvesting. Met een bijenoase wordt een ideaal eco-systeem aangeplant voor de bijen op die plek. De naam bijenoase we geleend van de BeeFoundation. Arnhem Zoemt ondersteunt ons met inhoudelijk advies.

Samen met de Gemeente Arnhem hebben we de middenberm van Nijmeegse weg gekozen als plek voor een bijenoase. Daarop vooruitlopend is dit jaar het maaibeleid aangepast waardoor de madeliefjes, paardenbloemen, ereprijs, klaver en al die andere nuttige bijenbloemen niet meer worden weggemaaid. Ook loopt er een initiatief voor een bijenoase op de middenberm van de Apeldoornse weg en in een paar andere Arnhemse wijken.

Bijdragen?

  • Begin jouw eigen initiatief voor een bijenoase of bijentuin.
  • Wil je dat we namens jou investeren in een bijenoase? Doneer dan een bedrag op rekeningnummer: NL 06 RABO 0328 8935 79, t.a.v. Stichting Samen is de Stad, onder vermelding van Zaai een zaadje bijenoase.
  • Haal je zakjes bijenzaad bij bakker Tom van Otterloo en laat een donatie achter.
  • Je kunt ook je handen uit de mouwen steken en helpen bij bij de aanleg van de bijenoase. Aanmelden: mirjam@destadskeuken.nl

Minder maaien

Als er minder wordt maait, komen er meer bloemen. 2 keer per jaar maaien en weghalen is nodig om de bloemen meer kans te geven. Wil jij dat de openbare grasveldjes in jouw buurt minder worden gemaaid, neem dan contact op met de stadsdeelmanager van de gemeente. Als je kan laten zien dat er draagvlak is van mede-bewoners werkt de gemeente hier heel graag aan mee!

Bekijk de groenkaart van de gemeente om te zien welk maaibeheer er bij jou in de wijk wordt toegepast: https://arnhem.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ea571df2ce1f456eb446f3466848db9a

Meer info: arnhemzoemt.nl/beleidgemeente

Bijentuin

Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht, huis, boom en buitenAfbeelding kan het volgende bevatten: boom en buiten Afbeelding kan het volgende bevatten: plant

Samen met Arnhem Zoemt, De Gemeente Arnhem en Under the Tree hebben we in de Klaverlaan 1 t/m 7 een insect vriendelijke voorbeeldtuin aangelegd met allerlei soorten bij-vriendelijke bloemen. Vrijwilligers helpen ons thuis met het stekken en zaaien van bloemen en wat over blijft krijgt een plek in de andere bij vriendelijke tuinen van Arnhem. De tuin is nog maar net aangeplant en ingezaaid, maar over een paar maanden zal je er al veel verschillende bijenplanten kunnen komen bewonderen. De tuin is openbaar en iedereen kan er heen om inspiratie op te doen voor het inrichten van hun eigen tuin.

Via Arnhem Zoemt kun je nog veel meer bijenvoorbeeldtuinen in Arnhem vinden. Ook zijn er in verschillende wijken bewoners die een stukje openbare grond bij vriendelijk hebben ingericht.

Delen van inspiratie

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant, boom, buiten en natuur Afbeelding kan het volgende bevatten: mogelijk herkende tekst: In deze periode is het het leuk om om extra te zaaien, kijk deze leuke tip 1 Afbeelding kan het volgende bevatten: Ahmed Marcouch, staan, zitten en binnen

Op het facebookplatform https://www.facebook.com/groups/zaaieenzaadje.nl/ delen we positieve bijen initiatieven. Zodra De Stadskeuken weer open kan, gaan we activiteiten organiseren zoals het maken van bijenhotels, informatiebijeenkomsten, stekjes ruilen en meer. Heb jij een leuk idee of wil je iets delen? Dat mag!

Informatie over bijen helpen

De Stichting Arnhem Zoemt doet veel voor het helpen van de wilde bij. Ze organiseren bijeenkomsten en geven advies voor het bij-vriendelijk inrichten van de tuin. Met hun initiatief ‘adopteer een bij’ richten zij zich op specifieke bijensoorten en wat je samen met je buurt kan doen om deze te helpen. Ze werken samen met lokale en landelijke organisaties. Op hun site www.arnhemzoemt.nl is ook veel te vinden. Ook op de volgende sites kun je lezen hoe jij de bij zelf kan helpen: www.bee-foundation.nl , https://bijenstichting.nl/bijenlint

Zaai een zaadje is een initiatief van:

De Stadskeuken en De Onderstroom

Wij doen dit o.a. samen met:

Vrijwilligers, buro na zessen, Bloei!, Arnhem Zoemt, Under the Tree, EDSP ECO/Nieuw Arnhems Peil, Pomphuis Beekhuizen, Eetbaar Arnhem, De Bomenbond, Natuurcentrum Arnhem, Het Plantenasiel, X-tinction Rebellion Arnhem, Gemeente Arnhem

De zaden uit de bijenbloemzaadzakjes zijn gesponsord door:

Pelgrum Vink Materialen B.V. http://www.pvmbv.com/graszaden.html