De transitie waar we als maatschappij voor staan moet in korte tijd worden vorm gegeven. Klimaatverandering en afname van de biodiversiteit dwingen onze maatschappij tot een grote verandering in denken en doen. Wil die klimaatadaptatie slagen dan is een breed draagvlak nodig. Een klimaat-groepsimmuniteit waarbij de weersextremen minder schade toebrengen aan infrastructuur en persoonlijke levens. Maatregelen waarbij de biodiversiteit versterkt en de weerbaarheid toeneemt. De sociale cohesie het vangnet vormt, samen sterker. Voorbij politieke kaders die floreren door tweespalt en segregatie gaan we de sociale verbinding zoeken in Arnhem. 19 november spreekt Houwke Ong over het belang er van gezonde ‘lokale economie’ en hoe dit consumptie kan veranderen en lokale MKB- ondernemers steunt (en het geld niet verdwijnt via beursgenoteerde multinationals). Spreker 2: Henry Mentink van het Veerhuis, het doe en kennishuis voor de nieuwe economie, hecht waarde aan menselijkheid, organische groei en gemeenschapszin. Wil jij een bloeiende organisatie en samenleving creëeren met de mens en samenleving als uitgangspunt? Dan zit je hier goed.