De Stadskeuken is een gezamenlijke plek voor ontmoeting, maatschappelijk initiatief en ondernemerszin.

Wat is de Stadskeuken?

De Stadskeuken is een fijne gezellige plek voor ontmoeting, activiteiten en initiatief. We zijn er voor de buurt en voor de hele stad. We hebben een grote professionele keuken, een ontmoetingsruimte, een activiteitenruimte en een vergaderkamer. Samen met buurtbewoners en initiatiefnemers uit de stad zijn wij verantwoordelijk voor de activiteiten en het beheer.

Wat kun je doen bij de Stadskeuken?

We zijn een paar keer per week open voor ontmoeting, koffie en een praatje. Daarnaast kun je deelnemen aan creatieve activiteiten en aanschuiven voor een maaltijd. Diverse initiatiefnemers organiseren activiteiten en bijeenkomsten in De Stadskeuken waaraan je kunt deelnemen.

Samen willen wij tot nieuwe oplossingen komen voor een fijne en respectvolle manier om met elkaar en onze leefomgeving om te gaan. In De Stadskeuken wordt volop geëxperimenteerd. We bieden daar letterlijk en figuurlijk alle ruimte voor. Het is daarom altijd een verrassing wat er op tafel komt en dat geldt natuurlijk ook voor de activiteiten!

Zelf activiteiten organiseren

Als jij zelf een activiteit wilt organiseren, ben je bij ons helemaal op het goede adres! Wij helpen sociale, duurzame en creatieve initiatieven op weg door te faciliteren, te ondersteunen en te verbinden met andere initiatiefnemers. We werken samen in wederkerigheid waarmee we de kosten laag houden, gebruik maken van elkaars expertise en bouwen aan een sociaal en duurzaam netwerk.

Heb je ook interesse om mee te doen? Kom een keer langs en kijk wat jij in De Stadskeuken en/of samen met de andere initiatiefnemers zou willen ondernemen.

Waar kun je ons vinden?

Onze ontmoetingsplek bevindt zich in het hart van van Arnhem: onder Huize Kohlmann, tussen de Walburgiskerk, het gerechtshof, het Stadhuis, de Montessoribasisschool en het politiebureau. We delen het gebouw met de bewoners van Insula Dei Huize Kohlmann en het RIWB, met de dagbestedingen van de Drie Gasthuizen en Dag Hamelen en de kinderen van Het kinderopvang Het Montessorihuis. Samen met Vereniging Binnenstadplein, buurtbewoners, vrijwilligers en de initiatiefnemers vormen we een community die elkaar steeds beter weet te vinden.

Missie

Ruimte bieden aan sociale, creatieve en duurzame initiatieven door:

  • het faciliteren van een plek voor ontmoeting, maatschappelijk initiatief & ondernemerszin
  • het initiëren van een coöperatieve samenwerking

Visie

Er is behoefte aan meer zingeving en andere manieren om de samenleving te organiseren. Socialer en duurzamer. Vanuit ontmoeting ontstaat verbinding. Initiatieven van onderop, van burgers en creatieve ondernemers zorgen voor praktische oplossingen. Zij kunnen dit zelf, want zij zijn degenen die in het bezit zijn van de kennis en de vaardigheden. Ze houden er niet van om gestuurd, gestimuleerd, ondersteund en/of georganiseerd te worden. Zij hebben ‘slechts’ behoefte aan ruimte en vertrouwen om hun ideeën te ontwikkelen, uit te proberen, te delen en te verbinden.

Kernwaarden

Wij zijn allemaal met elkaar verbonden. Alles heeft effect en daardoor is alles mogelijk. Iedereen heeft waarde en kan waarde toevoegen. Positieve verandering begint bij het zelf in beweging komen. Je kunt zelf de ruimte creëren om meer zingeving in je leven te brengen en een bijdrage te leveren. Anderen kunnen je inspireren en dingen leren, zoals jij ook hen inspireert en dingen leert. Door open te staan voor ontmoeting kun je mensen tegenkomen die de zelfde kant op bewegen. Hiermee begint de ‘revolutie’.

Propositie

  • Een fijne plek waar je je thuis voelt, gelijkgestemden ontmoet, ruimte hebt voor jouw sociale initiatief en/of ondernemerszin en met anderen kunt samenwerken.
  • Je hebt iets nodig en je brengt iets mee. Jij draagt bij aan De Stadskeuken door jouw kernkwaliteiten te ontwikkelen en te delen. Je kunt hier jezelf zijn en krijgt de ruimte om op je eigen wijze een waarde toe te voegen en te leren. Je kunt jouw concepten en recepten uitproberen en delen met anderen. Je vindt creatieve energie, inspiratie en mensen die gelijk, of juist heel anders gestemd zijn. In de Stadskeuken gaan we respectvol met elkaar en de wereld om.

Doelen

  • Sociale samenhang en ontmoeting

Met een laagdrempelige inloop- en ontmoetingsfunctie willen we groepen verbinden. We werken inclusief en vanuit diversiteit. Dat wil zeggen dat we mensen niet opdelen in categorieën, maar iedereen zien als uniek individu die op een eigen wijze iets voor een ander en voor de stad kan betekenen.

  • Maatschappelijk initiatief

Door de Stadskeuken te gebruiken als broed- en ontwikkelplaats voor initiatieven en ondernemingen kunnen mensen elkaar helpen om waardevolle ideeën van de grond te krijgen. In de Stadskeuken kunnen we ondersteunen om de ideeën uit te werken tot een initiatief, de initiatieven faciliteren met ruimte en organisatie en onderlinge samenwerking bevorderen. Door daarnaast samen te werken met bestaande instellingen en organisaties kunnen initiatieven bestendigen en de instellingen innoveren.

  • Ondernemerszin

Door het mogelijk maken van leer- en werkplekken kunnen mensen in De Stadskeuken ervaring opdoen en hun talenten ontplooien.  We denken mee en ondersteunen bij het onderzoeken wat ze leuk en zinvol vinden en waar voor hen de kansen liggen.  Zij kunnen uitstromen naar bijvoorbeeld een baan in de horeca, maar ook binnen de Stadskeuken hun eigen onderneming opzetten. De Sociale Coöperatie biedt bescherming en ondersteuning aan degenen voor wie de stap naar ondernemerschap (nog) te groot is.

Het collectief

Het activiteitenprogramma van De Stadskeuken is een bonte mix van activiteiten die zijn georganiseerd door diverse initiatiefnemers uit De Stad. Ook zijn mensen als vrijwilliger, ondersteunend en/of inhoudelijk betrokken bij De Stadskeuken en bij elkaars activiteiten. Al deze mensen werken samen als collectief. Meedoen is vrijblijvend en laagdrempelig. Als jij je kunt vinden in 1 of meer van de thema’s, is de kans erg groot dat jij je in dit gezelschap thuis zult voelen en samenwerking kunt vinden. We werken met elkaar samen in wederkerigheid. Kom een keer langs en kijk wat jij in De Stadskeuken en/of samen met de andere initiatiefnemers zou willen ondernemen.

De organisatie

De formele verantwoordelijkheid voor De Stadskeuken ligt bij het bestuur van Stichting Samen is de Stad. Het bestuur houdt toezicht en is adviserend sterk betrokken. De uitvoering en de organisatie is in handen van initiatiefnemers, vertegenwoordigd door een kerngroep die momenteel uit 4 personen bestaat. De bedoeling is dat het collectief een coöperatieve rechtsvorm krijgt, waarmee uiteindelijk ook de formele verantwoordelijkheid in gezamenlijke handen is.

De financiering

Voor de inrichting en de organisatie van De Stadskeuken hebben wij een opstartsubsidie gekregen van Stichting Doen, Het Kansfonds, De Dullertsstichting, Het Fonds Bijzondere Noden, Fonds Leefbaarheid Provincie Gelderland en Team Leefomgeving Gemeente Arnhem. We hebben een projectperiode van 2 jaar om onze projectdoelen te behalen. Daarna zal De Stadskeuken de inkomsten o.a. uit exploitatie inkomsten halen. De activiteiten in De Stadskeuken zijn voor zover mogelijk zelfvoorzienend en/of kostenneutraal. Insula Dei Huize Kohlmann geeft ons de ruimte voor 10 jaar in gebruik tegen zeer gunstige voorwaarden.