De bijen hebben het moeilijk en samen kunnen wij ze een beetje helpen. Wij doen dit het beste door de leefomgeving van de bij te verbeteren. Wat ze nodig hebben is goed voedsel en schuilplaatsen. Met dit initiatief willen wij werken aan meer bewustwording en draagvlak in de maatschappij. Daarnaast gaan we bloemrijke plekken creƫren voor de bijen en delen we zakjes bijenmengsel uit zodat de bij overal in de stad voedsel kan vinden.

Bloemzaadjes verspreiden

Vrijwilligers in De Stadskeuken hebben in 2020 meer dan twee duizend bloemzaadzakjes gemaakt. Ze zijn gevuld met ongeveer 4 gram bijenbloemmengsel en een hoop liefde. Iedereen die een donatie achterlaat voor de bijenoase krijgt als bedankje een zakje bloemzaadjes kado. Verschillende initiatieven en organisaties in de stad delen deze zakjes uit. Door het uitdelen van deze zakjes hopen we de liefde voor de bijen en de wilde bloemen weer terug te brengen in de stad. Hoe meer mensen zaaien, hoe meer de stad zal bloeien. Het leuke bijtje is trouwens speciaal voor ons ontworpen door Bert van Gorkum. Met het geld dat we hebben opgehaald gaan we op een aantal plaatsen in de stad bijen oases realiseren.

Waar kun je de zakjes vinden?

Dit jaar (2021) zijn de zakjes exclusief verkrijgbaar bij alle 3 de locaties van het Natuurcentrum Arnhem: Stadsboerderij De Korenmaat, Stadsboerderij Presikhaaf, Molenplaats Sonsbeek. natuurcentrumarnhem.nl Tijdens de nationale zaaidag op 22 april zijn de zakjes zelfs GRATIS!!!

Minder maaien

Op verzoek van bewoners wordt er op een aantal plekken in de stad minder gemaaid. Als er minder wordt maait, komen er meer bloemen zoals dovenetel, madeliefjes, paardenbloemen, ereprijs, klaver en nog veel meer nuttige bijenbloemen. Wil jij ook dat de openbare grasveldjes in jouw buurt minder worden gemaaid, neem dan contact op met de stadsdeelmanager van de gemeente.

Bekijk de groenkaart van de gemeente om te zien welk maaibeheer er bij jou in de wijk wordt toegepast: https://arnhem.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ea571df2ce1f456eb446f3466848db9a

Meer info: arnhemzoemt.nl/beleidgemeente

Bijentuinen

Er zijn heel veel verschillende soorten bijen, hommels en vlinders die op plekken in meer of mindere mate voorkomen. Zij hebben allemaal hun eigen voorkeuren als het gaat om voedsel en huisvesting. Op de website van Arnhem Zoemt kun je hier veel informatie over vinden. Samen met Arnhem Zoemt, De Gemeente Arnhem en Under the Tree hebben we vorig jaar in de Klaverlaan 1 t/m 7 een insect vriendelijke voorbeeldtuin aangelegd met allerlei soorten bij-vriendelijke bloemen. De tuin is openbaar en iedereen kan er heen om inspiratie op te doen voor het inrichten van hun eigen tuin. We zijn van plan om dit jaar nog veel meer bijentuinen aan te leggen in de stad. Een bijentuin is niet moeilijk en kost relatief weinig tijd om te onderhouden.

Via Arnhem Zoemt kun je nog veel meer bijenvoorbeeldtuinen in Arnhem vinden. Ook zijn er in verschillende wijken bewoners die een stukje openbare grond bij vriendelijk hebben ingericht.

Delen van inspiratie

Op het facebookplatform https://www.facebook.com/groups/zaaieenzaadje.nl/ delen we positieve bijen initiatieven. Zodra De Stadskeuken weer open kan, gaan we activiteiten organiseren zoals het maken van bijenhotels, informatiebijeenkomsten, stekjes ruilen en meer. Heb jij een leuk idee of wil je iets delen? Dat mag!

Informatie over bijen helpen

De Stichting Arnhem Zoemt doet veel voor het helpen van de wilde bij. Ze organiseren bijeenkomsten en geven advies voor het bij-vriendelijk inrichten van de tuin. Met hun initiatief ‘adopteer een bij’ richten zij zich op specifieke bijensoorten en wat je samen met je buurt kan doen om deze te helpen. Ze werken samen met lokale en landelijke organisaties. Op hun site www.arnhemzoemt.nl is ook veel te vinden. Ook op de volgende sites kun je lezen hoe jij de bij zelf kan helpen: www.bee-foundation.nl , https://bijenstichting.nl/bijenlint

Wat kan jij doen?

  • Begin jouw eigen initiatief voor een bijenoase of bijentuin.
  • Vraag de gemeente om het maaibeleid in jouw buurt aan te passen.
  • Wil je dat we namens jou investeren in een bijenoase? Doneer dan een bedrag op rekeningnummer: NL 06 RABO 0328 8935 79, t.a.v. Stichting Samen is de Stad, onder vermelding van Zaai een zaadje bijenoase.
  • Haal je zakjes bijenzaad bij het natuurcentrum en strooi ze uit.
  • Heb je vragen, wil je helpen, advies en ondersteuning: mail dan naar mirjam@destadskeuken.nl