Elke week (meestal op maandag) 17.30 tot 21.00

Tijdens deze activiteiten wordt dieper ingegaan over hoe we een samenleving kunnen bouwen die duurzaam en veerkrachtig is, waarbij verbinding centraal staat. Tijdens de activiteiten zal enerzijds een uitwisseling van ideeën plaatsvinden over wat een Regeneratieve Cultuur kan inhouden en anderzijds door middel van workshop vormen en praktische oefeningen actief ontdekt worden hoe we een Regeneratieve Cultuur kunnen bewerkstelligen.

Wat is een regeneratieve cultuur?

Er staat niets minder op het spel dan de toekomst van onze soort, veel van de diversiteit van het leven en de voortdurende evolutie van bewustzijn. Als we deze ‘gedenkwaardige sprong’ (Graves, 1974) in menselijk zelfbewustzijn bereiken, staat ons de belofte te wachten van een echt regeneratieve, samenwerkende, rechtvaardige, vreedzame en billijke menselijke beschaving die floreert en gedijt in haar diverse culturele en artistieke uitingen, terwijl ecosystemen worden hersteld en veerkracht lokaal en wereldwijd wordt hersteld. Het beste van onze muziek, kunst, poëzie en technologie zal een elegante uitdrukking zijn van de symbiotische eenheid van natuur en cultuur.

Onze collectieve uitdaging is om culturen te creëren die in staat zijn om voortdurend te leren in het licht van complexiteit, niet-weten en constante verandering. We hebben de creatieve mogelijkheid om een ​​menselijke cultuur te baren die volwassen genoeg is om het inzicht tot uitdrukking te brengen dat het leven voorwaarden schept die bevorderlijk zijn voor het leven in al zijn ontwerpen, systemen en processen. We kunnen samen een wereld creëren die werkt voor de hele mensheid en het hele leven. We zijn in staat tot levendige en diverse culturele uitingen van het diep transformerende inzicht dat we de ogen van de wereld zijn.

[Dit artikel is een fragment uit mijn boek Designing Regenerative Cultures, gepubliceerd door Triarchy Press, 2016.]

regenerative culture xr